Portada
 
HISTÒRIA D'ESPANYA
 
     
     
     
     
  1. El segle XVIII  
  2. La crisi de l'Antic Règim (1788-1808)  
  3. La construcció de l'Estat liberal (1833-68)  
  4. El Sexenni democràtic (1868-74)  
  5. Transformacions agràries i expansió industrial al segle XIX  
  6. Societat i moviments socials al segle XIX  
  7. L'època de la Restauració borbònica (1875-98)  
  8. Orígens i consolidació del catalanisme (1833-1901)  
  9. Transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle XX  
  10. La crisi del sistema de la Restauració (1898-1931)  
  11. La Segona república (1931-6)  
  12. La Guerra Civil (1936-9)  
  13. La construcció d'una dictadura (1939-59)  
  14. Creixement econòmic i immobilisme polític (1959-75)  
  15. Transició, democràcia i autonomia